ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش {begin, number} تا {end, number} مورد از کل {totalCount, number} مورد.

بررسی حروف اضافه مكانی در چارچوب شناختی (ارسلان گلفام و فاطمه يوسفی‌راد) بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش (مهرداد سپهری) رويکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی (شهلا شريفی) مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد (مصطفی حسرتی) پيشينه درمانگري در سنّت هند و اروپايي، ژرمني و ایرانی (پريسا درخشان مقدم) رابطة زبان و ژنتيک و يافته‌هاي جديد علمي در مورد ژن زبان (شهلا شريفی) نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز (عالیه كردزعفرانلوکامبوزیا) مفهومی نو از زبان‌شناسی كاربردی (پرويز علوی‌نيا) تجزيه و تحليل ساخت کلان حماسة رستم و اسفنديارِ شاهنامة فردوسي (محمدرضا پهلوان‌نژاد و رضا ایزدی) ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی (فریده حق‌بین) محدوديت‌هاي صرفي و نحوي در زايايي فرايند اشتقاق در زبان فارسي (آزيتا عباسي) نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی (ارسلان گلفام و رویا صدیق‌ضیابری و آزیتا جعفری) توصيف دستگاه واجي گويش دلواري (عاليه كردزعفرانلوكامبوزيا و شيرين ممسني) فرايند انضمام اسم: رويكرد نحوي يا صرفي بر مبنای نمونه‌ای از داده‌های زبان فارسی (فائزه ارکان) بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی (فرزان سجودی و زهرا نامور) به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی (مصطفی عاصی و علی رضاقلی‌فامیان و داریوش آقاجانی) به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی (مصطفی عاصی و علی رضاقلی‌فامیان و داریوش آقاجانی) گيلكي در ايرانيكا (ايوب رسايي) معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن (اعظم استاجی) جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی (ایران کلباسی)